April 19, 2014 Vesti No Comments

Više od 31 organizacije širom Evrope su se udružile u svojim naporima da informiše javnost i podstaknu brže aktivnosti državnih organa u vezi sa hemikalijama koje remete rad endokrinog sistema (EDCs). Partneri kampanje su sindikati, potrošači, stručnjaci u oblasti javno zdravlja i zdravstveni radnici, oni koji se zalažu za prevenciju raka, ekolozi i ženske grupe.

Hemikalije koje remete rad endokrinog sistema (endokrini disraptori) su takođe poznate kao hemikalije koje remete hormone, a to može ugroziti naše zdravlje.

Organizacije koje su uključene u ovu kampanju žele od donosioca odluka da unaprede propise i smanje izloženost ovim hemikalijama.

Endokrini disraptori se nalaze na našim radnim mestima, u školama, stanovima, hrani koju jedemo i u proizvodima koje koristimo svaki dan.

Više o endokrinim disraptorima pronađite na web-sajtu ove kampanje EDC FREE EUROPE ili na našem sajtu. [SiVM2]

Na ovom sajtu možete pronaći puno korisnih informacija, a posebno naglašavamo da pogledate onaj deo koji se odnosi na uticaj endokrinih disraptora tokom trudnoće, kao i na samu decu. Osim samog uticaja endokrinih disraptora možete pronaći korisne informacije koje Danska agencija za životnu sredinu preporučuje trudnicama kako da izbegnu izloženost hemikalijama. Takođe možete pročitati uputstvo o bezbednim igračkama (u smislu sadržaja hemikalija), vrtićima i jaslicama bez polivinil hlorida- PVC i kritičnim periodima za razvoj dece (ploda), a na koje mogu uticati hemikalije koje remete rad endokrinog sistema.

Written by sandra