ALHem -
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Supstance koje izazivaju zabrinutost i propisi u Srbiji

Home » Supstance koje izazivaju zabrinutost i propisi u Srbiji

Da li u Srbiji postoje propisi koji će uticati da se supstance koje izazivaju zabrinutost ne stavljaju na tržište niti koriste u procesima proizvodnje? 

Sva ograničenja i zabrane propisane REACH Uredbom važe i u Srbiji.

U propisima u Srbiji ne postoji obaveza autorizacije odnosno izdavanja dozvole za stavljanje na tržište i korišćenje supstanci koje izazivaju zabrinutost. Taj postupak je u EU centralizovan i dozvole izdaje Evropska agencija za hemikalija za proizvođače, uvoznike i dalje korisnike koji se nalaze u svim državama EU. U Srbiji je predviđena samo registracija stavljanja na tržište i korišćenje supstanci koje izazivaju zabrinutost, da bi se identifikovali načini snabdevanja i korišćenja tih supstanci. Ali postupak registracije nije još započeo i odložen je do 2016. godine. Takođe, registracija podrazumeva eventualno, smanjienje rizika od tih supstanci pri korišćenju, a ne smanjenje ili zabranu upotrebe. Sve ovo zabrinjava s obzirom na to da je zabrana upotrebe supstanci koje izazivaju zabrinutost jedna od esencija propisa o bezbednom upravljanju hemikalijama.  Velika opasnost je i moguće,premeštanje proizvodnja u kojima se koriste supstance koje izazivaju zabrinutost, sa tržišta EU na srpsko tržište.

Sa druge strane u Srbiji postoji obaveza da se svi u lancu snabdevanja obaveste da li u proizvodu ima supstanci koji izazivaju zabrinutost, kao i mogućnost da potrošači dobiju informaciju na mestima gde kupuju proizvode da li u njima ima supstance koja izaziva zabrinutost. Želimo da se te mere i implementiraju u praksi, a za to je potrebno da imamo svesne potrošače.