Hemikalije su gradivni element života. One su prisutne u nama, svuda oko nas, u svakom proizvodu koji kupujemo.

Ljudska bića i životinje sačinjena su od hemikalija; kuvanje hrane je hemija; lekovi koji leče se prave od hemikalija. Hemikalije se pojavljuju u prirodi, a i ljudi ih sintetišu u velikoj meri.

Hemikalije mnogi smatraju zastrašujućim. Velika većina ljudi misli da su hemikalije potencijalno opasne i da ih treba izbegavati. Istina je, međutim da su hemikalije od suštinskog značaja za život, da smo sačinjeni od njih, i da su nam potrebne.

Ipak, postoje dve strane medalje. Baš kao što smo znamo prednosti hemikalija u našem životu, tako moramo voditi računa da sa njima postupamo na adekvatan način, tako da se minimizira bilo kakav štetan uticaj pri izloženosti njima.

Globalna proizvodnja hemikalija je porasla od 1 milion tona, kolika je bila u 1930. godini, na nekoliko stotina miliona tona danas. Hemijska industrija pretvara sirovine, kao što su nafta, prirodni gas, vazduh, voda, metal, minerali u hiljade različitih proizvoda. Tačan broj hemikalija na tržištu je još uvek nepoznat, a nove hemikalije se stavljaju na tržište svake godine. Provera rizika koje te hemikalije predstavljaju nije pratila brzinu kojom su se stavljale nove hemikalija na tržište. Mi i danas ne znamo kakvog su rizika sve hemikalije koje se koriste u svakodnevnom životu i koje su oko nas. Propisi EU i njihovo sprovođenje je najvažnija vučna sila u svetu koja želi da ovu situaciju preokrene u situaciju gde je rizik od hemikalija kontrolisan. Najveći posao pripada industriji da dokaže da su bezbedne hemikalije koje stavljaju na tržište. Takođe i aktivnosti koje sprovodi neprofitni sektor, odnosno nevladine organizacije i sindikati utiču da se lakše dođe do zacrtanog cilja, bezbednog upravljanja hemikalijama.

Na ovim internet stranicama želimo da vam prikažemo kako da hemikalije koristite bezbedno, ne zaboravljajući njihovu važnost.

Trebalo bi naučiti da postupamo sa njima pažljivo jer su neke hemikalije opasne i treba pažljivo rukovati sa njima.

Pogledajte pakovanje hemijskog proizvoda koje koristite i pažljivo pročitajte etikete. Oznake na proizvode su tu da vam pruže informaciju o njihovim opasnostima i kako da ih koristiš bezbedno. Shvatite uputstva ozbiljno – ona su tu radi vaše bezbednosti!

Pokušajte da smanjite na minimum izloženost opasnim hemikalijama. Rizik od opasnih hemikalija potiče od opasnosti koju hemikalija predstavlja pomnožen dužinom vremena tokom kojeg ste izloženi toj hemikaliji, kao i količini hemikalije kojoj ste izloženi.

Iskoristite svoje pravo da znate šta je u potrošačkim proizvodima koje kupujete. Pitajte prodavce koje su opasne hemikalija u tim proizvodima. Oni imaju zakonsku obavezu da vam daju ovu informaciju. Na taj način možete da izbegnete proizvode koji ih sadrže.

Budite informisani putem ove web-stranice. Ovde možete pronaći linkove ka informacijama o hemijskim supstancama, njihovim opasnim svojstvima, da li su zabranjene u Srbiji i EU, koje su to koje izazivaju najveću zabrinutost, u kojim proizvodima se one nalaze, kao i druge informacije koje će vam omogućiti da birate bezbednije. Informacije ćemo ažurirati da bi imali sve podatke potrebne za bezbedno rukovanje hemikalijama.